คณะผู้บริหาร

นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 095-1684212

นายอภิรักขภูมิ ยันตะบุศย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา