คณะผู้บริหาร

นายสกุณ แก้วพิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา