ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านค้อ ทำความดีด้วยหัวใจ
 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ร่วมกับชุมชน ตำบลบ้านค้อ ทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณวัด พระธาตุนาเต๋า 
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,20:24   อ่าน 119 ครั้ง