ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ดร.วิชาญ เกษเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดโดย งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,10:57   อ่าน 184 ครั้ง