ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย 2562
โรงเรียนค้อวิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,22:08   อ่าน 196 ครั้ง