ภาพกิจกรรม
นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ สพม.22 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,10:39   อ่าน 21 ครั้ง