ภาพกิจกรรม
โรงเรียนค้อวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนค้อวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนรู้และข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน ณ หอประชุมพยุงทองจากนั้นเป็นกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองตามระดับชั้นเพื่อวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการจัดประชุมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,19:25   อ่าน 640 ครั้ง