ภาพกิจกรรม
โรงเรียนค้อวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนค้อวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน การเลือกชุมนุม การเข้าชั้นเรีน โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการตลอดจนการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของนักรียน โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยมีมาตรการในการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,19:29   อ่าน 448 ครั้ง