ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 นายนภดล ศิริ นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 นายนภดล ศิริ นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม ในการนี้ได้ตรวจสถานที่โดยรอบโรงเรียน สังเกตชั้นเรียน รวมทั้งการให้กำลังใจและคำแนะนำแก่คณะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่าอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยมีนายเกรียงไกร ศรไชย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางรุ่งนภา ศรไชย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นำเยี่ยมชมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,21:38   อ่าน 418 ครั้ง