ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
อีก 1 ความภูมิใจของครู …ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิ เอสซีจี ที่กรุณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนที่คว้า JACKPOT ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม คือ นางสาวน้ำฝน มูลตรีเสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และนางสาวปทิตตาจำปา นักเรียนชั้นมัธยมศึ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำฝน มูลตรีเสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65
นร.ค้อวิทยาคม ตอบปัญหาภาษาไทย คว้าทุนฯ100,000 บาท
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65