ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท

               ตามที่ โรงเรียนค้อวิทยาคม ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงพื้นอาคาร งานทาสีอาคาร ภายในและภายนอก อาคารเบ็ดเสร็จ ค จำนวน ๑ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอส.คณาทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

(นายสกุณ แก้วพิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2561,17:11   อ่าน 666 ครั้ง