ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ครูปรางทิพย์ วดีศิริ และครูธีร์จุฑา บุญสุวรรณ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเ
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ครูปรางทิพย์ วดีศิริ และครูธีร์จุฑา บุญสุวรรณ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ งานกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองความต้องการการของเด็กในยุคดิจิตอล โดยมีวิทยากร คือ ดร.วรรวรรณ นิมิตพงษ์กุล ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเนื้อหาในการอบรมได้สร้างความเข้าใจถึงอาชีพในยุคดิจิตอล รวมถึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของครูแนะแนวในยุคดิจิตอล
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,11:04   อ่าน 605 ครั้ง