ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สภานักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สภานักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดวัดป่าสุทธาวาส ปละบริเวณชุมชนบ้านค้อ ให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยมีครูผู้ดูแลคือ คุณครูอรุณ มันอาสา ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสาทำความดีจากหัวใจและร่วมรักษาสาธารณะประโยชน์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,11:31   อ่าน 628 ครั้ง