ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมทูตสายที่ 6 ออกปฏิบัติงานพระธรรมประจำปี 2560 วันที่ 23 พ.ค 2560 ภาคเข้า เวลา 9.00 น
ด้วยมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งไปยังพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายอำนวยการทั่วราชอาณาจักร ให้ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่ออบรมศิลธรรม และจริยธรรม
แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบ สำหรับพระธรรมทูตสายที่ 6 อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  จะเข้าอบรมโรงเรียนค้อวิทยาคม 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
รายนามพระธรรมทูต ฝ่ายปฏิบัติ 
1. พระครูโพธิอาภากร วัดโพธิสมพร 
2. พระครูปทุมสิทธิการ วัดศรีบัวบาน
3. พระครูสุวรรณบุญญรังษี  วัดศรีบุญเรือง
4. พระอธิการพระนม  วัดศรีบุญเรือง
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 543 ครั้ง