โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560
โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รายละเอียดผลงาน

โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:47   อ่าน 98 ครั้ง