ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560
โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รายละเอียดผลงาน

โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:47   อ่าน 138 ครั้ง