ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รายละเอียดผลงาน

โรงเรียนค้อวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา

ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:50   อ่าน 115 ครั้ง