โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
รายละเอียดผลงาน

โรงเรียนค้อวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา

ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:50   อ่าน 71 ครั้ง