รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18 บ้านค้อ   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695 เบอร์แฟกส์ -
Email : admin@korwit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :