กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กันตภณ โปวังสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0833409391
อีเมล์ : abcc1posa@gmail.com

นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 084-9535898
อีเมล์ : arworn@korwit.ac.th