ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักขภูมิ ยันตะบุศย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :