โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สู่ห้องเรียนคุณภาพไทยแลนด์  4.0 ด้วยวิถีพอเพียง
ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,21:50   อ่าน 99 ครั้ง