ภาพกิจกรรม
ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สู่ห้องเรียนคุณภาพไทยแลนด์  4.0 ด้วยวิถีพอเพียง
ณ โรงเรียนค้อวิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2560,21:50   อ่าน 133 ครั้ง