โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 วันที่ 28 กันยายน 2560 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,20:31   อ่าน 98 ครั้ง