ภาพกิจกรรม
รางวัลระดับเขต ซีโรเวส(การบริหารจัดการขยะดและสิ่งแวดล้อมดีเด่น)
โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก
การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,20:32   อ่าน 128 ครั้ง