โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
รางวัลขนะเลิศฟุตซอล ระดับจังหวัด
โรงเรียนค้อวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
ตัวแทนจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,21:05   อ่าน 228 ครั้ง