โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ เจดีย์ภูค่าว และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,21:09   อ่าน 143 ครั้ง