โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนค้อวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการบริหารจัดการและการดำเนินงาน "ระบบการดูแลช่วย
โรงเรียนค้อวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
"ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา"
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนค้อวิทยาคม  เวลา 9.00 น.
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2561,20:26   อ่าน 35 ครั้ง