โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง
โรงเรียนค้อวิทยาคมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในระหว่างการศึกษาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:28   อ่าน 31 ครั้ง