โรงเรียนค้อวิทยาคม
146 หมู่ 18   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4253-0695
ภาพกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2561
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,21:27   อ่าน 26 ครั้ง