ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ 2 เหรียญทอง ประเภท เนตรนารีวิสามัญ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2560 ระเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนค้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:50   อ่าน 462 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก การประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนค้อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:47   อ่าน 502 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตัวแทนจังหวัดนครพนม
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนค้อวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,19:12   อ่าน 441 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ในระดับประเทศ การแข่งขันคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรินทรา มะโนรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2560,17:03   อ่าน 533 ครั้ง